9 maart 2016, om 22:00, Kulturhus Dinxperlo | Kulturhus Dinxperlo

Fractievergadering

Woensdag is weer onze fractievergadering. We spreken over de Sportnota, de zienswijze op de concept uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoek 2020, de motie betreffende huishoudelijke hulp van PP en wat verder ter tafel komt.
Je bent van harte welkom.