30 maart 2016, om 20:00, BAT gebouw Hal 12 (ingang naast gemeentehuis) | BAT gebouw Hal 12 (ingang naast gemeentehuis)

Gelders debat

30 maart: Het Gelders debat in Zevenaar met als thema “Leegstand in de winkelgebieden”. Provinciale Staten van Gelderland organiseren dit debat om te discussiëren over de mogelijke aanpak van leegstand. Iedereen is van harte welkom. Graag aanmelden door een mail te sturen naar geldersdebat@gelderland.nl