2 februari 2016, om 19:30, gebouw Elim | gebouw Elim

Rondetafelgesprek

Dinsdag 2 februari zijn er weer de rondetafelgesprekken.
Aanvang 19.30 uur in gebouw Elim te Aalten
Onderwerpen: extra krediet bouw nieuwe gemeentehuis, Veiligheidsnota, gebiedsvisie Slingeplas en regionale woonagenda Aalten.