4 april 2016, om 23:00, gebouw Elim Aalten | gebouw Elim Aalten

Rondetafelgesprekken

Maandag 4 april en dinsdag 5 april zijn de RTG’s in gebouw Elim in Aalten. Maandag 4 april begint de vergadering om 14.30 uur en zal eindigen om 23.00 uur. Onderwerp: Nieuw Bestemmingsplan buitengebied Aalten. Insprekers worden uitgenodigd hun zienswijze hierover te geven. Voor meer informatie kunt U de webpagina van de gemeente Aalten raadplegen.