4 oktober 2016, om 19:30

Rondetafelgesprekken

In de RTG Ruimte komen de insprekers aan het woord die een zienswijze hebben ingeleverd op de woningbouwplannen van onze gemeente.

Er hebben zich momenteel 22 insprekers aangemeld en de bedoeling is dat dinsdag 4 oktober om half negen deze avond een vervolg krijgt.

De PvdA heeft het standpunt dat gezien de vergrijzing en de dreigende leegstand van bestaande woningen er echt iets moet gebeuren.

Wij hebben dan ook al ingestemd met de plannen, die wethouder Kok CDA gepresenteerd heeft.

Een verdere nieuwbouw van woningen is niet realistisch gezien de cijfers voor de toekomst die er niet om liegen.

Nu bouwen en straks een enorme leegstand hebben levert niemand iets op.

Wel heeft de PvdA er op aangedrongen bij de wethouder dat er aandacht moet blijven voor de sociale woningbouw.

Die loopt in de Achterhoek sterk terug staat in het regionale verslag van de woningbouwmarkt in de Achterhoek, dit is overigens in Aalten niet het geval.

Wij zullen hierop blijven letten.

Meer informatie kunt U vinden op de gemeentelijke pagina.

Heeft U hierover nog vragen voor de PvdA laat het ons weten.