1 maart 2016, om 20:15, Elim Landstraat Aalten | Elim Landstraat Aalten

RTG Bestuur en Financiën

Onderwerp: Voorstel tot kenbaar maken van zienswijzen m.b.t. de concept uitvoeringsagenda 2.0 Achterhoekagenda 2020. Pvda: Rudi ter Maat
Bij de RTG mag U als burger of organisatie inspreken, wel even aanmelden bij de griffie.