20 februari 2016, om 19:30, Elim Landstraat 20 Aalten | Elim Landstraat 20 Aalten

RTG Samenleving 19.30 uur.

Onderwerp: Instemmen met de nota “Sport hart van de Samenleving”. Pvda vertegenwoordigster: Ina Massop
Bij de RTG mag U als burger inspreken, wel even aanmelden bij de griffie.