26 juli 2015

Vakantieperiode

Tot september zijn er geen fractievergaderingen. De Rondetafelgesprekken beginnen weer in september.
In de tussentijd kunt U ons bereiken via ons emailadres: ruditermaat@gmail.com
Iedereen een fijne vakantie toegewenst.