Lokaal Nieuws

OPROEP.

Heeft U nog een recente melding van een ongeval in het centrum van Aalten laat het ons dan snel weten.
Binnenkort komt de Wethouder met een beschouwing over het centrumplan.
Graag wil de Pvda fractie dan Uw ervaringen mee laten tellen.
Dus laat je horen. (06-23991407) of ruditermaat@gmail.com

Stoepjeswandeling

De reakties op ons meldpunt voor valpartijen in het centrum blijven binnen komen. Hartelijk dank daarvoor.
Het blijkt dat er al meer dan 20 ongevallen zijn geweest.
Tijdens de stoepjeswandeling van woensdag 5 augustus jl. zijn diverse gevaarlijke plekken op de foto vastgelegd.
Verbijsterend is dat een advies van de gehandicaptenraad niet opgevolgd is.
Nu de Bredevoortsestraatweg ook vernieuwd gaat worden gaan we dit zeker aankaarten bij het College.
De PVDA zal deze zaak zeker blijven volgen om nog meer ongevallen te voorkomen.
Raadpleeg voor ontwikkelingen deze website en blijf Uw verhaal melden.

Dinsdag 20 juli kwamen de verschillende fracties die vertegenwoordigd zijn in de 3D commissie bij elkaar om te praten over de gevolgen en uitvoering van de participatiewet.
Wat opviel was dat het budget waarschijnlijk niet toereikend zal zijn om alle taken te kunnen uitvoeren.
De aandacht voor de verschillende doelgroepen kan dan onder druk komen te staan en dat is voor de PVDA fractie niet wenselijk. Kort werd ook nog gesproken over de gevolgen voor onze gemeente over de ontmanteling van werkvoorzieningsschap Hameland in Lichtenvoorde. Ook hierover is nog niet veel duidelijkheid. Wordt vervolgd.
In september zal de commissie weer bij elkaar komen om de financiële kant en de uitvoering van de participatiewet te bespreken.

Verslag Schaduwfractie februari.

image

Woensdagavond kwam het bestuur van motorclub BMC uit Bredevoort op bezoek bij de PvdA fractie.

Ze hebben een aanvraag ingediend bij wethouder Kok om in een in oud schuurtje vlakbij gelegen bij Intratuin Bredevoort een clubhuis te realiseren. Het schuurtje is in bezit van dhr. W. Heinen eigenaar Intra Tuin, tevens lid van de motorclub.  Na een korte uiteenzetting door het bestuur van BMC is de fractie van mening dat het plan eerst op haalbaarheid moet worden onderzocht.

We konden dus geen toezeggingen doen, het stuk staat wel als ingezonden brief op de raadsvergadering van dinsdag 17 februari à.s.

Bestuur van BMC bedankt voor jullie bezoek.

De agenda van de raadsvergadering van 27 februari kunt U raadplegen op de website van de gemeente Aalten.

 

 

  1. image

    @ Groot Deunk in Barlo

     

    image

    Willie Oort PvdA in gesprek met buurtbewoners

Zaterdag 23 Januari hebben we een werkbezoek afgelegd bij  de buurt van het nieuw op te starten AZC in Barlo bij Aalten. De buurt is tegen de heropening van het AZC op Groot Deunk.

Hun belangrijkste grieven zijn dat de gemeente Aalten de buurt niet heeft ingelicht over de heropening van het AZC. In 2011 is hen zelfs beloofd dat Groot Deunk verkocht zou worden. Er waren zelfs plannen voor woningbouw door LAKO Beheer B.V. maar die onderhandelingen werden afgebroken door de gemeente en het COA. (Centrale Opvang Asielzoekers) De buurt is ook niet tegen het opvangen van vluchtelingen maar niet meer op Groot Deunk.

De communicatie met Het COA Is vanaf het begin moeilijk geweest, het COA wordt door de buurt omschreven als een logge en moeilijk toegankelijke organisatie.

Na deze uiteenzetting gaf Willie Oort desgevraagd aan dat de PVDA niet tegen de opvang van asielzoekers is maar dat die opvang wel in geschikte moderne huisvesting moet plaatsvinden. De gebouwen van Groot Deunk voldoen niet meer aan deze eisen. Zie onderstaande foto

Ook dient de opvang van de zogenaamde statushouders in woonhuizen te gebeuren. Dat is vastgelegd in de 2e kamer en daar moeten gemeentes in de regio ook aan voldoen.

 

 

image

Links de heer Steffen Rendering woordvoerder namens de buurt, in het midden Rudi ter Maat Pvda

image

het verouderde sanitair in Gebouwen Groot Deunk.

 

 

 

Dinsdag 27 Januari zal de PVDA fractie tijdens de gemeenteraad aanwezig zijn om haar standpunt over deze kwestie toe te lichten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandaag de verkiezingsposters en canvasmateriaal opgehaald in Doetinchem op het PvdA partijkantoor. Een goed gesprek gehad over de verkiezingen in maart en ondersteuning die de PvdA Doetinchem aan kleine afdelingen kan bieden. Fijn dat dit op regionaal gebied nu vorm gaat krijgen, samen sta je sterker.

Zaterdag gaan we op bezoek bij de buurt van het nieuw op te starten AZC in Aalten. Luisteren naar wat de buurt ons te vertellen heeft. Later hier een verslag.

 

Woensdag 21 Januari was het weer tijd voor onze schaduwfractie met als belangrijkst agendapunt: de heropening van het asielzoekerscentrum Groot Deunk in Barlo buurtschap van Aalten.

We hadden als gasten Peter Regionaal Manager Vluchtelingenwerk Oost Nederland en Wim en Petra namens Barlo’s Belang.image

Een zeer informatieve avond voor de fractie, waarbij naar voren kwam dat een vluchteling in de gemeente Aalten op juridisch gebied weinig ondersteuning ondervindt als hij of zij die nodig heeft bij bijv. Gezinshereniging.

Een zorgelijke zaak die de aandacht krijgt van de PvdA.

Barlo’s Belang gaf aan dat de voorlichting aan de omliggende buurt zeer nihil was geweest en zo krijg je niet het gewenste draagvlak voor een AZC in de buurtschap. Iets wat toch eigenlijk niet meer kan in deze tijd van veel informatiemogelijkheden. Ook hier zal de PvdA fractie aandacht voor vragen tijdens de gemeenteraadsvergadering op dinsdag 27 januari.image image

 

 

 

 

 

 

 

De Pvda afdeling Aalten/Dinxperlo wenst iedereen prettige kerstdagen en een goed en gezond 2015.

De eerste kandidaten op de lijst

Leden van de Schaduwfractie Pvda

18 maart 2015 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten, noteer deze datum alvast in Uw agenda


Versterk de Pvda in Aalten.

De Pvda is op zoek naar mensen die onze afdeling willen versterken. Denk niet dit is niks voor mij, want gemeentepolitiek staat dichterbij dan je denkt.

Vooral met alle taken die nu vanuit Den Haag naar de gemeente worden overgeheveld is de stem van de Pvda erg belangrijk.

En de politiek is ook erg leuk en leerzaam, dus wat houdt je tegen.

Ook kun je gebruik maken van allerlei leertrajecten van de landelijke Pvda, maar dat is natuurlijk helemaal aan jezelf of je daaraan wilt deelnemen.

Ben je enthousiast geworden of heb je vragen meldt je dan aan op ruditermaat@gmail.com of meldt je aan bij de overige bestuurs- of fractieleden.

Kom op doe mee en laat je stem horen ook in de gemeente Aalten.

vriendelijke groeten,

Bestuur Pvda Aalten-Dinxperlo

Doe mee met de Pvda in Aalten.

Doe mee met de Pvda in Aalten.

 

 


 

 

 

Rondetafelgesprekken 8 en 9 september in gemeentehuis Aalten.

Maandag: RTG Ruimte aanvang 19.30 uur. Pvda vertegenwoordiger Willie Oort.

Dinsdag: RTG Bestuur en Financien. Aanvang 19.30 uur. Pvda vertegenwoordiger Rudi ter Maat.

Dinsdag: RTG Samenleving. Aanvang 20.45 uur.

De agenda kunt U vinden op de webpagina van de gemeente Aalten.

De Pvda fractie nodigt U van harte uit om de Rtg bij te wonen en met ons in gesprek te gaan.


 

 

 

Verslag Agendacommissievergadering 25 augustus 2014.

Willy Oort stak meteen van wal door te vragen wat de stand van zaken is met betrekking tot de decentralicaties. Burgemeester Berghoef  antwoorde hierop dat dit een vertrouwelijke zaak is, die besproken was in het seniorenconvent en dat daarom nu geen mededelingen hierover gedaan zouden worden. De Pvda is van mening dat dit soort zaken gewoon in het openbaar behandeld moeten worden omdat het heel veel mensen aangaat.  Dit krijgt nog een vervolg.

Als tweede kwam naar voren in de vergadering waarom het College nog geen standpunt heeft ingenomen inzake de duitse tolheffing aangezien dit wel een collegevraagstuk is. De omliggende gemeenten hebben hun handtekening alwel gezet onder dit protest. Er is tot nu toe geen brief binnen gekomen bij de gemeente Aalten die ondertekend kan worden betreffende deze zaak. Het college gaat dit bespreken. De Pvda is tegen deze vorm van tolheffing omdat alle landen in de EU gelijke regels moeten hebben, dit is een beperking van de vrije doorgang van goederen, verkeer en personen in Europa.

Willy Oort vroeg bij punt 11 van de vergadering: Hoe is de stand van zaken bij cafe Malle Babbel. Er zijn de afgelopen tijd toch weer klachten binnen gekomen. Ook zijn er overtredingen geconstateerd. Volgens Burgemeester Berghoef is het handhaven doorgegaan en op het gebied van orde en veiligheid zijn geen maatregelen genomen. Er wordt wel met de financier van Malle Babbel gekeken naar een ander lokatie voor het muziekcafe. Wordt dus ook vervolgd.

Heeft U vragen naar aanleiding van dit verslag of wilt U iets kwijt bij onze fractie: ruditermaat@gmail.com  U bent van harte welkom.

In Doetinchem heeft de Pvda een inloopspreekuur op het partijkantoor gevestigd aan de Bilderdijkstraat 20 te Doetinchem. Elke dinsdag en donderdag van 10 tot 12 uur. Bent U in de buurt en zin aan een kop koffie en  een goed gesprek met Pvda leden loop dan gerust binnen. Ook hier staat de deur voor U open.