Agenda Ledenvergadering 14 November 2018

16 oktober 2018

Agenda Ledenvergadering woensdag 14 november 2018

Locatie: het Kulturhus Dinxperlo

Aanvang: 19.30 uur.

 

1, Opening door de Voorzitter

2, Verslag door de secretaris

3. Verslag penningmeester

4. Verslag Kascommissie

5. Bestuursverkiezing

aftredend zijn G. Angenent, H. Eppink en Rudi ter Maat

Zij zijn allen herkiesbaar, als nieuwe kandidaat voor het bestuur heeft zich aangemeld P. Hoezen.

Eventuele nieuwe kandidaten kunnen zich aanmelden tot 1 uur voor aanvang van de vergadering.

6. Verkiezing en Installatie van de nieuwe bestuursleden.

7. Toekomst PvdA Aalten/Dinxperlo.

Wij hopen op een grote opkomst zodat het sociaal democratisch geluid in de gemeenteraad weer een stem krijgt.

 

Het bestuur.