16 april 2016

Bestemmingsplan buitengebied Aalten

A.s dinsdag komt in de gemeenteraadsvergadering het agendapunt: Vaststellen van het Bestemmingsplan voor het buitengebied van Aalten aan de orde.

Na de fractievergadering van afgelopen woensdag waar diverse organisaties en particulieren hun ingediende zienswijzen kwamen verduidelijken heeft de PVDA over diverse zienswijzen haar koers vastgesteld.

Samen met het CDA gaan we amendement indienen om splitsing van woningen in het buitengebied ook in de toekomst mogelijk te maken. Dit om de verkrotting en leegstand van woningen in het buitengebied te voorkomen.

Ook andere partijen hebben diverse amendementen en moties ingediend waarover de PVDA zich momenteel aan het beraden is.

Komt U dinsdag naar het gemeentehuis om te zien waar we mee in stemmen en wat wat we niet zien zitten.

De PVDA fractie bedankt alle mensen die de moeite hebben genomen om onze fractie te bezoeken.

Wij zullen zorgvuldig met Uw ingebrachte zienswijzen omgaan.

 

Woensdag is er nog een gemeenteraadsvergadering.

Agendapunten kunt U vinden op de gemeentesite.