23 november 2017

Gemeenteraadsvergadering 28/11/17

Dinsdag is het weer tijd voor de gemeenteraadsvergadering.

Als bespreekpunt is op de agenda geplaatst: Het verzoek van de Oranjevereniging Wilhelmina Barlo om een gebouw te behouden op het voormalige AZC terrein.

Hier wil men dan de aktiviteiten organiseren die bij een Oranjevereniging thuishoren.

De PvdA juicht deze vorm van burgerparticipatie van harte toe en zal dus instemmen met dit voorstel.

Als 2e bespreekpunt is later toegevoegd op verzoek van het CDA: Voorstel tot vaststellen van een nieuw beleidskader harmonisatie en kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk 2018.

Dit is een wettelijke regeling en daar kunnen we dus niet heel veel van vinden, al lijkt de toegankelijkheid voor mensen met een smalle beurs toch wel een stuk moeilijker te worden en dat geeft natuurlijk wel aanleiding voor een aantal vragen.