1 september 2016

Nieuw Politiek seizoen.

De vakantie zit erop en dus is het weer tijd voor de Rondetafelgesprekken in gebouw Elim te Aalten op dinsdag 6 september a.s.

De agenda van de Rondetafelgesprekken kunt U vinden op de w.w.w. Aalten.nl of in Aaltens Nieuws en Dinxpers nieuws.

Zaterdag beginnen we met de schaduwfractie en woensdag 14 september is het tijd voor het Fractieoverleg.

Deze vindt plaatst in het Kulturhus in Dinxperlo. Aanvang 19.30 uur.

Mocht U ons willen bezoeken die avond laat het dan even weten op 06 -23991407. Mailen kan ook ruditermaat@icloud.com

24 september is er de landelijke aktiedag “de Pvda in de buurt dag”. Wij hopen U dan te ontmoeten in het Kulthurhus te Dinxperlo.

Noteer deze datum alvast in Uw agenda.

Wij zien uit naar Uw komst.

 

Bestuur en Fractie PVDA AALTEN/DINXPERLO