9 september 2016

Regio overleg met fractievoorzitters oost Gelderland

Dinsdag vindt weer het regio overleg met de fractievoorzitters uit oost Gelderland plaats.

Een overleg waarin samenwerking op regio gebied als belangrijk thema geldt.

Samen sta je veel sterker en ook de decentralisaties overschrijden vaak de gemeentegrenzen.

Uitwisselen van informatie op dat gebied is erg belangrijk ook voor onze kiezer.

De vergadering begint om 19.30 uur in het regionaal Partijkantoor van de PvdA in Doetinchem.