Verslag debat op radio AFM Aalten.

Door Rudi ter Maat op 26 november 2018

Maandagavond was de PvdA te gast bij het lokale radiostation AFM in Aalten.

Gerrit Michelbrink voormalig raadslid van PP was gastpresentator van het  politieke programma op de maandagavond.

Hij verving Ab van der Geest die momenteel thuis zit met een knieblessure. Ab van harte beterschap.

De gasten die vanavond uitgenodigd waren zijn: Rudi ter Maat Pvda, Mevr. Krajenbrink namens de Bomenstichting Achterhoek en de heer Ormel namens Saap

 

Als eerste onderwerp werd de herstartende PvdA gekozen.

Verteld dat na het besluit om niet mee te doen aan de raadsverkiezingen het een tijdje rustig is geweest rond de PvdA in Aalten.

Na een bestuursvergadering is besloten om een ledenvergadering te organiseren.  Daar is een nieuw bestuur samengesteld met als nieuwe voorzitter Petra Hoezen.

Op de vraag of alles weer rustig was binnen de Partij kon ik melden dat het enthousiasme weer helemaal terug is.

We gaan op zoek naar geschikte kandidaten voor het raadswerk want dat is wel een vereiste voor een terugkomst in de raad.

Na een vraag of een samenwerking met onze vrienden van de Progressieve Partij er nog inzat kon ik hier bevestigend op antwoorden.

Eerst gaan we op advies van de leden aktief aan de gang met het heropstarten van de afdeling.

Als tweede gast kwam mevr. Krajenbrink van de bomenstichting Achterhoek aan de beurt. Zij vertelde over hun werk om er voor te zorgen dat er niet zomaar bomen worden gekapt in de Achterhoekse gemeentes .

De ophoging van de waterstand is ook erg goed voor de bomen en het onnodig uitdiepen van sloten en watergangen helpt daar niet echt bij.

Ook de illegale kap van 2 eiken in de Heurne wordt door de bomenstichting aangevochten.

De gemeente heeft de uitspraak van de provincie niet afgewacht en is volgens de bomenstichting illegaal overgegaan tot de kap van deze 2 gezonde bomen.

Er worden nu vragen aan het College gesteld over deze kwestie.

In kader van de duurzaamheid die het College zo hoog in het vaandel heeft staan laat bovenstaande zien dat als het er op aankomt de duurzaamheid niet echt meegewogen wordt zo lijkt het.

Benieuwd naar het antwoord van het College hierop.

Tot slot kwam de Heer Ormel aan het woord over het rapport van de toekomst van het platteland.

Hij pleitte voor een nieuwe rood voor rood regeling om woningbouw in het buitengebied betaalbaar te maken.

Zijn stelling dat er genoeg animo voor deze nieuwe huizen zou zijn heb ik als ex raadslid weersproken.

In vastgestelde woningbouwvisie voor de komende jaren blijkt toch duidelijk dat door de vergrijzing er genoeg woningen zijn in onze gemeente.

Je gaat niet bouwen voor de leegstand, toch zal er een oplossing gezocht moeten worden voor alle boerderijen en schuren die leeg komen te staan.

Volgens de PvdA zal het inzetten op meer toerisme hier een oplossing voor kunnen zijn al is dat natuurlijk lang niet in alle situaties toepasbaar zo werd ook door de heer Ormel gezegd.

Hij pleitte ook voor meer windmolens maar dan moet het wel inpasbaar zijn in het kleinschalige coullissenlandschap dat je juist niet kwijt wilt.

Dat we hier geen brabantse toestanden willen was iedereen het wel over eens

Wat betreft het plan voor iets duurdere melk in de supermarkt om de Achterhoekse boeren meer financiële armslag te geven lijkt een mooi plan maar of het haalbaar is moet nog blijken.

Als PvdA heb ik aangegeven dat we de handen in elkaar moeten slaan als het aankomt op veranderingen in het klimaat en onze leefomgeving.

De klimaatverandering is al lang begonnen en daar kun je beter op inspelen om het voor onze kinderen ook nog  leefbaar te houden nu en in de toekomst.

Al met al een leuk debat. Gerrit Michelbrink bedankt voor de presentatie.

 

 

 

 

 

 

Rudi ter Maat

Rudi ter Maat

  Mijn naam is Rudi ter Maat en heb eerlijkheid, sociale betrokkenheid hoog in het vaandel staan. Na een half jaar in de Aaltense Gemeenteraad valt het mij wel op dat gezondheidszorgvraagstukken en sociale vraagstukken een ondergeschoven kindje zijn in de Aaltense politiek. Voorbeeld hiervan de behandeling van de dames van de thuiszorg en de

Meer over Rudi ter Maat