Financiën

Elke cent die je als gemeente uitgeeft is belastinggeld. Dat hoort goed en verantwoord besteed te worden.
  1. Bij noodzakelijke belastingverhogingen is de Partij van de Arbeid voorstander van een gelijkmatige verhoging, waarbij het prijsindexcijfer van het CBS uitgangspunt is.
  2. Mocht het onoverkomelijk zijn om in verband met instandhouding of optimalisering van het voorzieningenniveau of de leefbaarheid een hoger OZB percentage te hanteren dan zal moeten worden uitgelegd wat de oorzaak is en wat de burger ervoor terug krijgt.
  3. Het gemeentebestuur draagt zorg voor een goede administratieve organisatie en interne controle daarop.
  4. Verwacht wordt dat de jaarlijkse algemene uitkering onder druk komt te staan en fors lager zal uitvallen.
  5. Ombuigingsvoorstellen worden tijdig aan de gemeenteraad voor gelegd.