Recreatie en toerisme

De gemeente Aalten is een mooie gemeente. Het heeft een gevarieerd landschap en biedt veel mogelijkheden voor recreatie. Zowel voor de inwoners als voor toeristen zijn er natuurgebieden om te wandelen en/of fietsen, maar ook musea en winkels. Dit moet behouden blijven en worden verbeterd. De VVV heeft hierbij een belangrijke taak. De PvdA is er voorstander van dat de gemeente blijft samenwerken met de VVV en dat de verschillende VVV’s samenwerken. Er zijn veel goede initiatieven en door samenwerking kan de gemeente nog mooier worden.
  1. De PvdA wil dat in Aalten Bredevoort en Dinxperlo een VVV-kantoor blijft gevestigd.
  2. De historische waarden van Bredevoort dienen versterkt te worden. Wij willen dat Bredevoort-Boekenstad ondersteunt blijft en promoot wordt. De VVV heeft hier een belangrijke taak te vervullen.
  3. Hotelvestiging in onze gemeente: De PvdA is o.a. van mening dat wanneer het gemeentehuis aan de Markt in Aalten verdwijnt, onderzocht moet worden of hotelvestiging in de historische panden mogelijk is.
  4. Bij elke toegangsweg naar het dorp Dinxperlo en Aalten wordt wat betreft de PvdA een sympathiek informatie/ welkomsbord geplaatst. In het verlengde van het zogenaamde Bredevoortse verkeerspaaltje wordt ervoor Dinxperlo en Aalten eveneens een eigen originele verkeers-of markeerpaal ontworpen.
  5. De PvdA wil een toeristisch recreatieve invulling van de Bruggenhütte (voormalige vuilstort in Dinxperlo) in samenwerking met Süderwick, het Waterschap en Euregio.
  6. Ook wil de PvdA de toeristische aantrekkingskracht vergroten door stimulering, uitbreiding en bekendheid van Streekproducten.
  7. De Country-Fair is een geweldig evenement waarmee de naamsbekendheid van onze gemeente wordt vergroot. Ook de Gondelvaart in Bredevoort is een publiekstrekker,alsmede de Grensmarkt in Dinxperlo en de Aaltendagen in Aalten. Wij willen graag onderzoeken of in overleg met de VVV uit deze evenementen meer spin-off te halen valt.
  8. De werkgroep Heelweg (VW- Heimatverein St. bewaar ’t Olde en gemeente) dient in kaart te brengen op welke wijze het verhaal rondom de Heelweg meer in samenhang kan worden gebracht. Duurzaamheid en Groen zijn daarbij voor de PvdA belangrijke uitgangspunten.