21 maart 2016, om 19:30, Gebouw Elim Kerkstraat 3 Aalten | Gebouw Elim Kerkstraat 3 Aalten

Agendacommissie

Onderwerpen: Concept agenda’s Rondetafelgesprekken 4 en 5 April.
Conceptagenda’s Raadsvergaderingen 19 en 20 April.
Bestuurlijke termijnagenda.
Samenwerking Streekziekenhuis Koningin Beatrix en Slingeland Ziekenhuis.
Bijdrage fracties Aaltens Nieuws.
stand van Zaken Rekenkamercommissie.