16 februari 2016, om 19:30

gemeenteraadsvergadering

As dinsdag is het weer tijd voor de gemeenteraadsvergadering.

Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn,

!. Verhoging krediet nieuwbouw gemeentehuis.
2. Veiligheidsnota.
3. Gebiedsvisie Slingeplas.
4. Woonvisie.

Willie Oort zal op deze avond officieel afscheid nemen van de raad.
Wilt U dit meemaken kom dan dinsdagavond naar zaal Elim te Aalten.

Fractievoorzitter

Fractievoorzitter