22 februari 2016, om 19:00, lokatie Hofstraat Aalten | lokatie Hofstraat Aalten

Vergadering werkgroep 3D

Maandag is er weer een 3D bijeenkomst aan de Hofstraat. Agendapunten zijn WMO/Jeugd 2017 en Beschut Binnen werken.
Aanwezig namens de Pvda: Rudi ter Maat