18 december 2016

Raadsvergadering 20 december 2016

Dinsdag is het al weer de laatste raadsvergadering van 2016, wat vliegt de tijd toch om.

Hier volgt de agenda:

  1. Voorstel tot vaststelling van de Najaarsnota
  2. Voorstel om toe te treden tot de Gr. Laborein en wijziging daartoe van de gemeenschappelijke regeling.
  3. Voorstel met instemmen van de verordeningen Participatiewet.

Dan nog 3 hamerstukken.

Voorstel tot het vaststellen van de Financiële verordening.

Voorstel tot vaststelling van de verordening rechtspositie raadsleden, wethouders, commissieleden en fractievertegenwoordigers 2017.

Voorstel tot vaststellen 3e wijziging gr Erfgoedcentrum.

 

De raadsvergadering begint om 19.30 uur in Elim gelegen aan de Kerkstraat Aalten.