27 november 2016

Afspraken gemaakt met de woonplaats

c8dd6dc4-158d-40dd-ae08-4b6dc278cd16foto: Aaltens Nieuws

 

23 november j.l is de handtekening gezet onder de prestatieafspraken van de Woonplaats, de Gemeente Aalten en de huurdersverenigingen ’t Walfort en Dinxperlo.

Na intensief overleg is men overeengekomen dat er nu en in de toekomst voldoende Sociale huurwoningen beschikbaar moeten zijn.

Binnen een jaar moet 95% van de aktief woningzoekenden een passende woning kunnen vinden. Lukt dat niet dan gaat men maatwerk toepassen.

De Woonplaats gaat in 2017 3,5 miljoen investeren in planmatig onderhoud van de woningen in Aalten d.m.v. vervanging van badkamers, keukens en toiletten.

Ook wil de Woonplaats 1,2 miljoen uitgeven om 55 tot 60 woningen energiezuiniger te maken..

NIEUWBOUW SOCIALE HUURWONINGEN.

In het nieuwe jaar worden er 4 Sociale huurwoningen gebouwd worden aan de Bosmanlaan in Dinxperlo en nog eens 24 Sociale huurwoningen zullen gerealiseerd gaan worden in het plan Kobus in Aalten.

Aan de Ludgerstraat wordt nog niet gebouwd maar is wel als reservelokatie in beeld.

De PvdA Aalten vindt wel dat je moet oppassen met het feit dat je alle mensen met een laag inkomen bij elkaar gaat zetten in 1 wijk.

Verder zijn we tevreden met dit akkoord omdat er eindelijk weer Sociale Huurwoningen in onze gemeente gebouwd gaan worden.

Een compliment voor alle betrokkenen die dit gerealiseerd hebben.